Blog

pozew rozwodowy
01 czerwca 2021

Jak napisać pozew rozwodowy?

Zawierając związek małżeński nie zastanawiamy się nad ewentualnym rozstaniem, żywiąc nadzieję, iż małżeństwo przetrwa próbę czasu. Niestety, coraz częściej drogi małżonków rozchodzą się i stają oni przed koniecznością przeprowadzenia rozwodu. Chociaż napisanie pozwu rozwodowego najlepiej jest zlecić kancelarii adwokackiej, aby mieć pewność, że zostanie on poprawnie sformułowany i rozpatrzony przez sąd, warto mieć świadomość, co powinno się w nim znaleźć. Sprawdź w naszym wpisie, jak dobrze sformułować pozew o rozwód.

Czytaj więcej...

opieka nad dzieckiem
01 kwietnia 2021

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Gdy małżeństwo lub partnerzy rozstają się w pełnej zgodzie, łatwo im dojść do porozumienia w temacie ustalenia kontaktów z dziećmi, sprawowania nad nimi opieki oraz podejmowania decyzji co do przyszłości wspólnych pociech. Jeśli partnerzy nie mogą wypracować ugody, rozstrzygnięcie co do opieki nad dziećmi musi wydać sąd. Najważniejszą zasadą, decydującą o przyznaniu prawa do opieki nad dzieckiem jest jego dobro. Co to dokładnie oznacza i jak uzyskać prawo opieki nad dzieckiem?

Czytaj więcej...

córka z ojcem
24 marca 2021

Czy możliwe jest przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu?

Społecznie istnieje pewnego rodzaju przekonanie, że po rozstaniu rodziców, opiekę nad dzieckiem sprawuje matka i to przy niej dziecko będzie zamieszkiwać. Istotnie jeszcze jakiś czas temu wyglądało to właśnie w taki sposób. Jednak obecnie decyzje sądu dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka czy sprawowania nad nim stałej opieki, uzależnione są przede wszystkim od jego dobra. W związku z tym nie zaskakuje orzeczenie opieki naprzemiennej, gdy dziecko zamieszkuje część czasu u jednego rodzica, a część u drugiego, jak również nie dziwi nas już przyznawanie opieki nad dzieckiem ojcu. W jakich sytuacjach najczęściej ojciec uzyskuje opiekę nad dzieckiem?

Czytaj więcej...

płacenie alimentów
03 marca 2021

Jak ustalić wysokość alimentów?

Podczas sprawy rozwodowej ustalenie alimentów i ich wysokości jest szczególnie ważne, gdy małżeństwo posiada niesamodzielne finansowo dzieci. O alimenty można wystąpić, nawet jeśli małżeństwo nie ma potomstwa, istnieje również możliwość żądania alimentów od dzieci przez rodziców. Jednak w artykule skupimy się na najpopularniejszym przypadku, czyli alimentach na rzecz niesamodzielnych finansowo dzieci. Przepisy prawa nie określają, w jakiej konkretnie wysokości powinny być zasądzane alimenty na rzecz dziecka. Od czego więc zależy ich wysokość?

Czytaj więcej...

odrzucenie spadku
23 lutego 2021

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Informacja o odziedziczeniu spadku to nie zawsze dobra wiadomość. Zdarza się, że spadkodawca pozostawia rodzinie nie tylko zgromadzony za życia majątek, ale również wysokie długi. Niekiedy bliscy zmarłego nie wiedzą o jego zobowiązaniach finansowych. Mogą to być np. zaciągnięte kredyty lub nieopłacone rachunki za mieszkanie, które generują odsetki.

Czytaj więcej...

adwokat
10 lutego 2021

Czy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Natknąć się na problem prawny można z łatwością, ponieważ każda dziedzina życia podlega regulacji prawnej. Prawo z kolei to gąszcz przepisów, przez który przebrnąć można tylko z przewodnikiem, który zna go jak własną kieszeń. Dlatego tak istotna jest rola adwokata, do którego zwrócimy się w razie natknięcia się na problem prawny. Co jednak, gdy ten odmówi przyjęcia sprawy? Czy ma do tego prawo?

Czytaj więcej...

tajemnica adwokacka
14 stycznia 2021

Sprawy karne a tajemnica adwokacka

Zgodnie z Prawem o adwokaturze, prawnik zobligowany jest do zachowania tajemnicy co do wszystkich informacji, które w związku z udzielaniem pomocy przekazał mu klient. Jest to podstawa do tego, by relacja z adwokatem była profesjonalna i by klient zaufał osobie prowadzącej jego sprawę. Co jeszcze warto wiedzieć o kwestii tajemnicy w zawodzie prawnika oraz jak wygląda to w przypadku spraw karnych?

Czytaj więcej...

pisanie odwołania
07 stycznia 2021

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Jeśli dostaniemy negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego, pogrzebowego, renty socjalnej czy innego świadczenia zawsze mamy możliwość, aby się od niej odwołać. Odwołanie od decyzji powinno być złożone na piśmie lub ustnie w placówce ZUS do właściwych sądów okręgowych, lub sądów rejonowych ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. W jakim terminie należy złożyć odwołanie i co robi ZUS po jego otrzymaniu? Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS?

Czytaj więcej...

pieczątka i podpis na dokumencie
24 grudnia 2020

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D65D9651A3

Powyższe orzeczenie jest przykładem tego, do jakich absurdów może prowadzić nieelastyczna, wyłącznie literalna wykładnia przepisów prawa. Potwierdza także mój pogląd o tym, że - aby prawo mogło funkcjonować prawidłowo - nie możliwe jest pomijanie zasad wykładni celowościowej.

Czytaj więcej...