Alimenty

Alimenty to świadczenia na rzecz osób fizycznych, niemogących uzyskać środków utrzymania własnymi siłami. Do ich wypłacania zobowiązane są osoby bliskie. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa bądź małżeństwa. Najczęściej przyznawane są one, gdy dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania, więc rodzice są zobowiązani co miesiąc uiszczać zasądzoną przez sąd kwotę, aż do momentu uzyskania przez nie dochodów, kiedy to obowiązek alimentacyjny wygasa. Zdarza się również, że to dzieci są zobowiązane do płacenia alimentów swoim rodzicom albo jeden współmałżonek drugiemu, niemogącemu utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy w szczególności od potrzeb dziecka, a także zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Jeśli chcą Państwo ubiegać się o alimenty, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Sporządzimy odpowiednie dokumenty, złożymy je do właściwego sądu i będziemy Państwa reprezentować podczas postępowania. Obsługujemy głównie klientów z Legnicy i okolic.

 

Co powinien zawierać pozew alimentacyjny?

Aby otrzymać alimenty, należy w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego bądź osoby uprawnionej do alimentów, złożyć pozew alimentacyjny. Dokument ten powinien zawierać określoną miesięczną kwotę alimentów, która ma być zasądzona. W pozwie można też zamieścić wniosek o wezwanie świadków lub o obciążenie pozwanego kosztami procesu, choć nie jest to konieczne. Pozew alimentacyjny musi także zawierać uzasadnienie. To znaczy, że należy w nim wykazać, iż osoba pozwana ma wystarczające możliwości majątkowe. W pozwie trzeba również zaznaczyć, iż powód nie ma żadnego dochodu czy majątku, przez co potrzebuje alimentów, by się utrzymywać.