O Kancelarii Adwokackiej Anna Rakowska-Leputa w Legnicy

kobieta z wyciągniętą dłonią

Anna Rakowska – Leputa wykonuje zawód adwokata, jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgowa Radę Adwokacką we Wrocławiu. W latach 2010 – 2012 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i w 2013 r. złożyła z pozytywnym wynikiem państwowy egzamin adwokacki.

Zdobywała doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych praktykach oraz świadcząc pracę na rzecz renomowanych kancelarii adwokackich i prawniczych w Legnicy. Zakres dotychczasowej praktyki obejmuje przede wszystkim sprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w ramach umów stałej obsługi prawnej. W tym zakresie współpracowała m.in. z firmami: „Royal Europa” Sp. z o.o. w Polkowicach, „WORLD ACOUSTIC GROUP” S.A. w Polkowicach, SVAR Sp. z o.o. we Wrocławiu, „Strefa Aktywności Gospodarczej” Sp. z o.o. w Legnicy czy „Haerter Technika Wytłaczania” Sp. z o.o. Sp. K. w Legnicy.

Obecnie współpracuje z przedsiębiorcami na rynku lokalnym i regionalnym. Ponadto od dnia 8 maja 2017 r. współpracuje w ramach konsorcjum adwokackiego w obsłudze prawnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie również działać w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu złotoryjskiego.

W swojej praktyce zdobyła także doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia – zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika.