10 lutego 2021

Czy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Natknąć się na problem prawny można z łatwością, ponieważ każda dziedzina życia podlega regulacji prawnej. Prawo z kolei to gąszcz przepisów, przez który przebrnąć można tylko z przewodnikiem, który zna go jak własną kieszeń. Dlatego tak istotna jest rola adwokata, do którego zwrócimy się w razie natknięcia się na problem prawny. Co jednak, gdy ten odmówi przyjęcia sprawy? Czy ma do tego prawo?

Taka możliwość rzeczywiście istnieje - wynika z artykułu 28 Prawa o adwokaturze, czyli ustawy, która reguluje wszystkie istotne kwestie związane z zawodem adwokata. 

Jednakże wspomniana regulacja zezwala na odmowę tylko w przypadku wystąpienia ważnych powodówWarto zauważyć, że w części przypadków adwokat jest zobowiązany odmówić pomocy.

Zatem adwokat nie tylko może, ale czasem musi odmówić udzielenia pomocy.

Kiedy adwokatowi nie wolno poprowadzić sprawy

Zgodnie z § 22 kodeksu etyki adwokackiej adwokat nie może poprowadzić sprawy ani udzielić porady prawnej, jeżeli:

  • udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej lub powiązanej sprawie,
  • brał udział w tej sprawie jako notariusz, komornik, syndyk itd.,
  • osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem (nawet w innej sprawie),
  • jego najbliższy jest pełnomocnikiem strony przeciwnej w tej samej lub powiązanej sprawie.

Kiedy adwokatowi wolno odmówić poprowadzenia sprawy

Jak zostało zaznaczone na wstępie, istnieje cały wachlarz dziedzin, z którymi musi radzić sobie adwokat świadczący porady prawne. W praktyce występują jednak takie sytuacje, w których adwokat klientowi po prostu nie może pomóc. Kiedy dany problem nie wpisuje się w kompleks usług oferowanych przez kancelarię, kiedy wykonanie poleceń klienta oznaczałoby złamanie prawa albo po prostu wtedy, kiedy zgodnie z prawem takiego polecenia wykonać się nie da. Odmówić zatem można klientowi, który pragnie wykorzystania tzw. kruczka prawnego, albo prosi o pomoc w uniknięciu opodatkowania.

Oznacza to, że kwestia osobistych upodobań prawnika nie powinna wchodzić w grę. Ponieważ jednak artykuł 28 Prawa o adwokaturze jest tak zwaną klauzulą generalną, nie można określić zamkniętego katalogu sytuacji, w których adwokat zawsze będzie mógł odmówić udzielenia pomocy. W wątpliwych sytuacjach zadecydować pomoże okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – jej dziekan. Niemniej jednak adwokat zawsze musi poinformować klienta, na czym dokładnie polegają ważne powody, dla których odmawia poprowadzenia sprawy – a na pewno nie może odmówić z przyczyn błahych.

 

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy? Przeczytaj na naszym blogu