Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to określone przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy prawa oraz obowiązki rodzica wobec osoby i majątku dziecka. Obejmuje w szczególności obowiązek do wykonywania pieczy i wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego praw i godności. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny, nie zaś jak nakazuje interes rodziców. Powstaje w momencie narodzin dziecka i trwa aż do osiągnięcia pełnoletności. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o jego fizyczny oraz duchowy rozwój, a także przygotować je do pracy odpowiadającej posiadanym przez nie uzdolnieniom. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, obok alimentów, wzbudzają najwięcej emocji, zarówno w samych zainteresowanych, jak i w społeczeństwie.

 

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię

Nasza kancelaria, w ramach swojej praktyki, świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Udzielamy porad prawnych, a także uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy rodzicami, by wypracować najlepsze rozwiązanie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem. Ponadto sporządzamy wszelkie potrzebne pisma i zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Reprezentujemy klientów w sądzie rodzinnym i przygotowujemy różnorodne wnioski, takie jak:

  • wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • wniosek o zawieszenie sprawowania i przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Jeśli więc czeka Państwa postępowanie w sprawie z tego zakresu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Swoją ofertę kierujemy do klientów z Legnicy i okolic.