13 kwietnia 2022

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód z orzeczeniem winy ma miejsce w sytuacji, gdy winna rozpadu pożycia jest albo jedna strona, albo obie. Niesie to jednak za sobą sporo konsekwencji. Jakich dokładnie? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czynniki obciążające w przypadku orzekania o winie

Jeśli chodzi o to, jakie czynniki mogą przesądzić o winie jednej ze stron, to trzeba wskazać przede wszystkim na:

  • zdradę,
  • psychiczne i/lub fizyczne znęcanie (również nad pozostałymi członkami rodziny),
  • dokonywanie kroków na szkodę finansową rodziny,
  • niechęć do podjęcia pracy zarobkowej,
  • znieważanie,
  • niewywiązywanie się z obowiązków zarówno małżeńskich, jak i rodzicielskich.

rozwód

Powyżej wskazane przykłady są jednymi z najczęstszych. Nie stanowią jednak zamkniętego katalogu, gdy można wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie.

Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

Koniecznie trzeba wspomnieć również o tym, z jakimi konsekwencjami mamy w takiej sytuacji do czynienia. Sprawy rozwodowe sfinalizowane orzeczeniem o winie będą miały wpływ przede wszystkim na kwestie alimentów. Jeśli więc to jedna ze stron została uznana winną, wówczas możliwe jest wykazanie, że wskutek rozwodu doszło do pogorszenia sytuacji materialnej współmałżonka i wtedy też można ubiegać się o alimenty.

Innym skutkiem jest dziedziczenie. Współmałżonek uznany winnym za rozpad związku małżeńskiego będzie wyłączony z dziedziczenia majątku, co także trzeba mieć na uwadze składając pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie.

Co natomiast w przypadku opieki nad dziećmi? Tutaj sprawa może wyglądać nieco inaczej i uznanie winy danej strony nie oznacza, że nie zostanie przyznana jej władza rodzicielska. Sądy biorą bowiem pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego.

Rozwód z orzeczeniem winy jak widać niesie ze sobą szereg różnych konsekwencji. Takie sprawy rozwodowe uznawane są także za trudniejsze i zazwyczaj trwają dłużej, co również należy mieć na uwadze. Oczywiście w całym procesie stosowną pomoc zapewnia doświadczony prawnik, który poinformuje o wszystkich etapach z tym związanych.

 

Zwolnienie z pracy – czy zawsze trzeba się z tym godzić? Przeczytaj na naszym blogu