Oferta prawna dla jednostek samorządu terytorialnego

spotkanie adwokata z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnegoOpracowana przez nas oferta dla jednostek samorządu terytorialnego zakłada współpracę jednorazową oraz stałą. Tym, co przemawia za rozpoczęciem jej, jest doświadczenie naszej kancelarii w zajmowaniu się sprawami samorządowymi od strony prawnej oraz obszerna wiedza w tym zakresie. Zapewniamy doradztwo prawne pozwalające na podejmowanie optymalnych decyzji we wszystkich obszarach działalności. Na zlecenie samorządów terytorialnych wykonujemy także szczegółowe analizy gospodarczo-ekonomiczne, które stanowią efekt wnikliwej pracy i dają jasny obraz sytuacji danej jednostki. Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych. Oferujemy wsparcie w negocjacjach i mediacjach, które prowadzą do rozwiązania zaistniałych sporów przy pomocy mediatora.


Współpraca z samorządami terytorialnymi

W ramach współpracy z samorządami terytorialnymi zapewniamy całościową obsługę wynikającą z aktualnych potrzeb jednostki i najważniejszych spraw danej społeczności. Reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami administracji publiczne. Opiniujemy projekty aktów prawnych. Zajmujemy się także opiniowaniem i sporządzaniem projektów umów, uchwał organów kolegialnych, postanowień. Doradzamy, na przykład odnośnie planowanych inwestycji. Pomagamy rozwiązywać sytuacje kryzysowe, bazując na naszej wiedzy prawniczej i latach praktyki. Obecnie zajmujemy się obsługą prawną Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, a wcześniej przez kilka lat Powiatu Wałbrzyskiego i Gminy Boguszów-Gorce.