Prawo rodzinne

adwokat pracujący przy pomocy laptopaPrawo rodzinne stanowi niezwykle istotny obszar działalności naszej kancelarii. Od wielu lat pomagamy w rozwiązywaniu problematycznych kwestii, jakie wiążą się z funkcjonowaniem w obrębie rodziny. Do każdej sprawy podchodzimy z całkowitym zaangażowaniem, mając na uwadze dobro naszych Klientów.

Zajmujemy się rozwodami (także przygotowaniem pozwów rozwodowych), separacjami, alimentami. Współpraca z nami obejmuje tak trudne kwestie jak uzyskanie prawa do opieki nad dziećmi, podział majątku, wysokość świadczeń alimentacyjnych. Lata doświadczeń i spotkań z ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej, stanowią dla nas właściwą perspektywę do zajmowania się sprawami tego rodzaju. Obszerna wiedza na temat prawa rodzinnego pozwala nam na rozwiązywanie najbardziej złożonych problemów naszych Klientów.

Reprezentujemy ich przed sądem. Przygotowujemy także apelacje, zażalenia i wnioski odnośnie spornych kwestii, na przykład związanych z kontaktem z dziećmi, pozbawieniem oraz ograniczeniem władzy rodzicielskiej czy też miejscem pobytu małoletniego.

 

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe dla wielu osób są niezwykle problematyczne, dlatego też dobra znajomość aktów prawnych może okazać się pomocna. Nasza kancelaria adwokacka zajmowała się wieloma sprawami rozwodowymi, które udało się sprawnie zakończyć. Wspólnie budowany majątek przez lata po rozwodzie wymaga sprawiedliwego podziału, choć nie jest to zadanie łatwe. Do naszej Kancelarii zgłaszają się osoby, które nie tylko chcą dokonać podziału majątku po rozwodzie, ale też potrzebują pomocy prawnej, by dowiedzieć się, jak szybko przeprowadzić rozwód. Adwokat może też służyć pomocą w przygotowaniu pozwu rozwodowego, w którym musi znaleźć się konkretne uzasadnienie wniosku o rozwód, np. agresja, niewierność, odmowa współżycia seksualnego. Do kancelarii adwokackiej można się udać także w sytuacji, gdy małżonkowie są gotowi do działań mediacyjnych przed ostatecznym zakończeniem związku.

 

Sprawy spadkowe

Kancelaria zajmuje się również pomocą prawną w sprawach spadkowych, przygotowując odpowiednią dokumentację, między innymi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenie o przyjęciu spadku. Wyjaśnimy Państwu również wszystkie zawiłości prawa spadkowego, a także przeprowadzimy w Państwa imieniu całe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli będzie to konieczne zajmiemy się też przeprowadzeniem mediacji w sprawach dotyczących podziału majątku pomiędzy spadkobierców. Może to okazać się niezwykle pomocne, gdyż posterowanie z zakresu prawa rodzinnego są zazwyczaj bardzo delikatne. Ich przeprowadzenie wymaga więc od prawnika taktu, umiejętności dyplomatycznych i subtelnego podejścia.

Mogą Państwo liczyć na naszą pomoc w tego typu sprawach. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

Podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z obowiązującym prawem, podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w czasie rozwodu lub po rozwodzie, na drodze sądowej lub w ramach ugody zawartej ze współmałżonkiem. Podział wspólności majątkowej za pomocą umowy nie wymaga postępowania sądowego, jednak w przypadku podziału nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli małżonkowie nie mogą się porozumieć w kwestii podziału wspólnego majątku, każdy z nich ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z podziałem majątku po rozwodzie, zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej. Pomagamy przygotować wniosek o podział majątku, przygotowujemy i planujemy strategię oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy najwyższe standardy obsługi prawnej.

Jeśli potrzebują Państwo dokonać podziału majątku po rozwodzie, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią i przedstawienia nam sytuacji. Każdą sprawę o podział majątku traktujemy indywidualnie, przedstawiając rozwiązania, które skutecznie zabezpieczą Państwa interesy.