Rozwody

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwiązania małżeństwa, czyli rozwodami. Pociągają one za sobą liczne skutki prawne dla obu stron. Postępowanie rozwodowe powoduje ustanie dotychczasowego stosunku prawnego łączącego byłych małżonków. W efekcie kształtuje nowy stan w zakresie ich wzajemnych stosunków majątkowych, władzy rodzicielskiej, a także obowiązków alimentacyjnych. W polskim prawie możemy wyróżnić dwa typy rozwodów – z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. Aby sąd mógł wydać pozytywne orzeczenie w sprawie rozwodu, konieczne jest zaistnienie tak zwanych pozytywnych przesłanek rozwodowych.

 

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie?

Nasza kancelaria zajmuje się różnymi rodzajami spraw rozwodowych. Kompleksowo pomagamy klientom zarówno w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie. W pierwszym z nich sąd wskazuje, że za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą winę oboje małżonkowie lub tylko jedno z nich, zależnie od okoliczności sprawy. Natomiast rozwód bez orzekania o winie oznacza, że sąd nie wskazuje, który ze współmałżonków ponosi odpowiedzialność za jego dojście do skutku.

Nasze usługi obejmują profesjonalne porady prawne w sprawach rozwodowych, w tym sporządzanie pozwu i innych niezbędnych dokumentów, pośrednictwo w negocjacjach związanych z podziałem wspólnego majątku, a także reprezentację sądową podczas całego postępowania. Jeśli więc planują Państwo rozwód, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Swoją ofertę kierujemy do klientów z Legnicy i okolic.