Porady prawne

Dla klientów naszej kancelarii przygotowaliśmy ofertę kompleksowego doradztwa prawnego. Udzielamy porad prawnych zarówno osobom indywidualnym, jak i Klientom biznesowym. Do każdej sprawy podchodzimy z należytą uwagą oraz dużym zaangażowaniem. Wiedza i doświadczenie prawnicze pozwalają nam wspierać klientów na wielu płaszczyznach, a także podejmować wszystkie niezbędne działania, mające prowadzić do korzystnego rozwiązania sprawy.

Świadczymy usługi prawne w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym:

  • prawa cywilnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa pracy,
  • prawa karnego.

Udzielamy porad prawnych w najdogodniejszej dla naszego klienta formie, także telefonicznie i internetowo. Dzięki temu jesteśmy w stanie niemal natychmiast zareagować, kiedy zachodzi taka potrzeba. Wśród najczęściej zlecanych nam spraw są rozwody, sprawy o zasądzenie alimentów, a także sprawy spadkowe. Wielokrotnie broniliśmy również klientów oskarżonych w procesach karnych.

 

Ochrona dóbr osobistych

Świadczymy kompleksowe usługi i porady prawne w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych. Prawo do ochrony dóbr osobistych zapisane jest w Kodeksie Cywilnym i przysługuje każdemu obywatelowi. Przepisy prawa nie określają precyzyjnie definicji dóbr osobistych, jednakże z orzecznictwa oraz doktryny wynika, że możemy do nich zaliczyć wartości niematerialne związane z osobą ludzką, między innymi te dotyczące jej godności osobowej. Ustawodawcy uznali, że wartości te są na tyle ważne, że powinny podlegać ochronie prawnej. Przykładowe dobra osobiste to zdrowie, wolność, wizerunek czy tajemnica korespondencji.

Prowadząc sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla klientów na każdym etapie, zapewniając profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację sądową, a także sporządzając odpowiednie dokumenty. Dochodzimy w imieniu klientów odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podejmujemy wszystkie niezbędne działania, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym bądź agresywnym zachowaniom w środkach masowego przekazu czy Internecie, skierowanym przeciwko naszym klientom. Do skorzystania z naszych porad prawnych i innych usług zapraszamy osoby mieszkające w Legnicy i okolicznych miejscowościach.