Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to czynności podejmowane przez strony i organy egzekucyjne, które mają na celu przymusową realizację świadczenia ustanowionego w tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Jest ono prowadzone w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i służy ochronie interesów wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek wierzyciela, jeśli zostały spełnione warunki umożliwiające rozpoczęcie postępowania (istnieje ważny tytuł egzekucyjny w postaci np. wyroku sądu oraz klauzula wykonalności).

We wniosku określa się podstawę, na jakiej wierzyciel ma prawo do danego żądania, zakres egzekucji, a także sposób jej przeprowadzenia. Dzięki przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego możliwe jest odzyskanie należnego wierzycielowi świadczenia.

 

Usługi w zakresie spraw z postępowania egzekucyjnego

Zakres naszych usług w zakresie postępowania egzekucyjnego obejmuje m.in.

  • pomoc prawną w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wstrzymanie i zawieszenie egzekucji,
  • reprezentowanie Klienta w sprawach egzekucyjnych,
  • przygotowywanie skarg na działanie komornika,
  • analizę czynności przeprowadzanych przez uczestników postępowania,
  • wybór najskuteczniejszego dla naszego Klienta sposobu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Swoje usługi kierujemy zarówno do dłużników, jak i do wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych.

Bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu służymy kompleksowym doradztwem i pomocą prawną w sprawach związanych z egzekucją długów. Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.