Podział majątku

Jako że kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami rozwodowymi, pomagamy naszym klientom również przy podziale majątku. Można go dokonać zarówno na drodze sądowej, jak i w ramach ugody zawartej ze współmałżonkiem. Tak więc do podziału majątku wspólnego nie jest potrzebny sąd. Małżonkowie mogą podpisać odpowiednią umowę, dotyczącą kwestii podziału całego majątku bądź jego części. Jeśli jednak nie dojdą do porozumienia, konieczne może się okazać wstąpienie na drogę sądową. Przeprowadzony w ten sposób podział majątku powinien obejmować jego całość. Jeśli więc potrzebują Państwo pomocy prawnika, zarówno przy rozwodzie, jak i podziale wspólnego majątku, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Legnicy.

 

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Rozwiązanie małżeństwa oznacza automatyczne ustanie ustawowej wspólności majątkowej. Co do zasady uznaje się, że każdy z byłych małżonków ma równy udział we wspólnym majątku, tj. po połowie. Podział majątku po rozwodzie nie jest bezwzględnie konieczny, ale bardzo rzadko zdarza się, żeby byli małżonkowie się na niego nie zdecydowali. W końcu mało kto chce pozostawać we współwłasności określonych praw i rzeczy z byłym małżonkiem. Podziału można dokonać zarówno przed, jak i w trakcie bądź po rozwodzie. Nasza kancelaria, jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam swoją sprawę związaną z podziałem majątku, przygotuje odpowiedni wniosek, następnie zaplanuje strategię oraz będzie reprezentować Państwa podczas postępowania sądowego. Zapraszamy więc do kontaktu, jeśli potrzebna będzie pomoc prawnika w sprawie tego typu.