06 października 2022

Mobbing w pracy – co zrobić gdy pracodawca nie reaguje?

mobbing w pracyZgodnie z art. 944 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Pomimo tego zdarzają się sytuacje, w których pracownicy są nękani, a nawet zastraszani w miejscu swojego zatrudnienia. Istnieją jednak sposoby na rozwiązywanie tego typu problemów, co zostanie szerzej opisane w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega mobbing w świetle kodeksu pracy?

W kodeksie pracy mobbing został opisany jako działania lub zachowania, które są związane z pracownikiem i polegają na długotrwałym nękaniu go bądź zastraszaniu, co niesie za sobą negatywne konsekwencje. Szczegóły znajdują się w poniżej zaprezentowanym cytacie:

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czy można dochodzić od pracodawcy odszkodowania za doznany w pracy mobbing?

Jak już zostało wspomniane, zgodnie z prawem pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Dlatego pracownik, u którego mobbing spowodował rozstrój zdrowia, ma prawo do tego, by dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W kodeksie pracy istnieje też zapis, zgodnie z którym: pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli więc pracodawca nie reaguje na alarmujące sytuacje, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.