Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokat Anny Rakowskiej - Leputy świadczy pełen zakres usług obsługi prawnej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria oferuje prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz formę świadczenia doradztwa prawnego np. za pomocą telefonu, e-maila.

W ramach tego typu stałej obsługi Kancelaria opracowuje i opiniuje projekty umów, ugód, wszelkiego wezwań przedsądowych. Pomaga przygotować pozwy i wnioski w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym firmom działającym w Legnicy i okolicznych miejscowościach. Kancelaria adwokacka często odpowiada także za sporządzanie opinii prawnych, które są szczególnie przydatne w bardziej złożonych sprawach. Istnieje też możliwość reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej.

 

Zakres pomocy prawnej dla firm

Obsługa prawna firm z Legnicy może obejmować także:

  • opiniowanie i projektowanie umów w obrocie gospodarczym,
  • wydawanie opinii prawnych na bazie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego,
  • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze pozasądowej, w tym przygotowywania wezwań do zapłaty oraz udział w mediacjach i negocjacjach z przeciwnikiem,
  • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze postępowania sądowego – zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi,
  • odwołania od decyzji ZUS,
  • obronę praw podmiotów gospodarczych w postepowaniach karnych i administracyjnych,
  • dokonywanie czynności w postępowaniach rejestrowych, w tym w zakresie KRS.

 

Odwołania od decyzji ZUS

Decyzje wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych względem strony postępowania nie są ostateczne, co w praktyce oznacza, że przysługuje od nich odwołanie, które dodatkowo jest wolne od opłat. Jednakże składając odwołanie od decyzji ZUS, warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii, aby uchronić się przed ewentualnymi błędami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawa. Jest to szczególnie istotne ponieważ, w przypadku przegrania sprawy strona może zostać obciążona kosztami sądowymi. Korzystając z pomocy naszych prawników, otrzymają Państwo rzetelną analizę zaistniałej sytuacji oraz możliwe rozwiązania sprawy, której stroną jesteście.

 

O czym należy pamiętać, odwołując się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi być przygotowane poprawnie zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Należy również pamiętać, aby złożyć je w odpowiednim terminie, czyli w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się w formie listownej, więc decyduje data stempla pocztowego. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, decyzja się uprawomocnia.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie analizy decyzji ZUS oraz przygotowania poprawnego odwołania od takowej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką z Legnicy. Wiedza oraz doświadczenie naszych prawników są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!

spotkanie adwokata z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej...
uścisk dłoni adwokata z przedsiębiorcą

Oferta dla przedsiębiorców

Czytaj więcej...