Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokat Anny Rakowskiej - Leputy świadczy pełen zakres usług obsługi prawnej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria oferuje prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz formę świadczenia doradztwa prawnego np. za pomocą telefonu, e-maila.

W ramach tego typu stałej obsługi Kancelaria opracowuje i opiniuje projekty umów, ugód, wszelkiego wezwań przedsądowych. Pomaga przygotować pozwy i wnioski w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym firmom działającym w Legnicy i okolicznych miejscowościach. Kancelaria adwokacka często odpowiada także za sporządzanie opinii prawnych, które są szczególnie przydatne w bardziej złożonych sprawach. Istnieje też możliwość reprezentowania klienta w postępowaniach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej.

 

Zakres pomocy prawnej dla firm

Obsługa prawna firm z Legnicy może obejmować także:

  • opiniowanie i projektowanie umów w obrocie gospodarczym,
  • wydawanie opinii prawnych na bazie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego,
  • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze pozasądowej, w tym przygotowywania wezwań do zapłaty oraz udział w mediacjach i negocjacjach z przeciwnikiem,
  • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze postępowania sądowego – zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi,
  • odwołania od decyzji ZUS,
  • obronę praw podmiotów gospodarczych w postepowaniach karnych i administracyjnych,
  • dokonywanie czynności w postępowaniach rejestrowych, w tym w zakresie KRS.

 

spotkanie adwokata z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej...
uścisk dłoni adwokata z przedsiębiorcą

Oferta dla przedsiębiorców

Czytaj więcej...