Odwołania od decyzji ZUS Legnica

Decyzje wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych względem strony postępowania nie są ostateczne, co w praktyce oznacza, że przysługuje od nich odwołanie, które dodatkowo jest wolne od opłat. Jednakże składając odwołanie od decyzji ZUS, warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii, aby uchronić się przed ewentualnymi błędami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawa. Jest to szczególnie istotne ponieważ, w przypadku przegrania sprawy strona może zostać obciążona kosztami sądowymi. Korzystając z pomocy naszych prawników, otrzymają Państwo rzetelną analizę zaistniałej sytuacji oraz możliwe rozwiązania sprawy, której stroną jesteście.

 

O czym należy pamiętać, odwołując się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi być przygotowane poprawnie zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Należy również pamiętać, aby złożyć je w odpowiednim terminie, czyli w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się w formie listownej, więc decyduje data stempla pocztowego. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, decyzja się uprawomocnia.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie analizy decyzji ZUS oraz przygotowania poprawnego odwołania od takowej zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką z Legnicy. Wiedza oraz doświadczenie naszych prawników są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!