18 lutego 2022

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

W przypadku rozwodów dużo zamieszania i stresów związane jest z podziałem majątku. Nie zawsze decyzja o rozstaniu jest obopólną zgodą małżonków. W wielu przypadkach jest ona spowodowana decyzją jednego z nich, a to rodzi gniew, rozgoryczenie w drugiej osobie, któremu łatwo dać upust w momencie podziału wspólnego dorobku stron.

Kiedy można dokonać podziału majątku?

Rozwód to tylko jedno z możliwych rozwiązań na przeprowadzenie podziału majątki. Prawo polskie nie zabrania spraw o podział majątku przed rozwodem, w jego trakcie czy po rozwodzie. Może on przyjąć formę również ugody zawartej między małżonkami. Wszystko bowiem zależy od sytuacji, której znajdują się strony. W przypadku ugody nie jest konieczne zwoływanie postępowania sądowego. W takim przypadku wystarczający będzie akt notarialny. Na drodze sądowej rozwiązuje się w przypadku gdy małżonkowie nie mogą się porozumieć w kwestii podziału wspólnego majątku. Odbywa się to poprzez przygotowanie wniosku o podział majątku ustalenie strategii postępowania.

Jak przebiega sprawa o podział majątku?

Punktem wyjścia jest napisanie stosownego wniosku albo niezależnie od rozprawy rozwodowej bądź jako jeden z jej elementów. Miejscem zgłoszenia jest Sąd rejonowy właściwy do miejsca zamieszkania, albo sąd okręgowy, jeżeli składany jest równocześnie z pozwem o rozwód. We wniosku należy określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników majątku wspólnego oraz jak ma nastąpić podział majątku, tzn. który z małżonków ma otrzymać. Składniki majątkowe przypadają na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty bądź dopłaty na rzecz drugiego z małżonków. Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy do czynienia z sytuacją – braku podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Jeżeli dom bądź mieszkanie należy do jednego z małżonków to nie podlega podziałowi. Niemniej jednak można rozważyć rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża.

 

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy? Przeczytaj na naszym blogu