01 grudnia 2023

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Rozwód to zawsze trudny i skomplikowany proces, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. W Polsce liczba rozwodów stale rośnie, a czas trwania spraw rozwodowych może być różny w zależności od wielu czynników. W niniejszym artykule omówimy, jak długo trwa sprawa rozwodowa w Polsce i jakie są główne przyczyny tego stanu rzeczy.

Czynniki wpływające na długość sprawy rozwodowej

Pierwszym czynnikiem wpływającym na czas trwania sprawy rozwodowej jest jej charakter - czy jest to rozwód za porozumieniem stron, czy też jedna ze stron wnosi pozew o rozwód z winy drugiej strony. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, gdzie małżonkowie zgadzają się co do podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów, sprawa może trwać krócej, nawet kilka miesięcy. Natomiast jeśli jedna ze stron wnosi pozew o rozwód z winy drugiej strony, sprawa może się przedłużyć nawet do kilku lat.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na czas trwania sprawy rozwodowej jest obciążenie sądów. W większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, sądy mają więcej spraw, co może wpłynąć na dłuższy czas oczekiwania na rozprawę. Ponadto, w przypadku konieczności powołania biegłych czy przeprowadzenia dodatkowych czynności dowodowych, sprawa może ulec wydłużeniu.

Porady prawne i mediacje jako alternatywa

W celu przyspieszenia procesu rozwodowego warto skorzystać z pomocy prawnika lub adwokata w Legnicy specjalizującego się w takiej tematyce, jak rozwody. Profesjonalna pomoc prawna kancelarii adwokackiej Anny Rakowskiej-Leputy może pomóc w szybszym przygotowaniu dokumentów, a także w negocjacjach z drugą stroną. Warto również rozważyć mediację jako alternatywę dla procesu sądowego. Mediacje pozwalają na osiągnięcie porozumienia między stronami w sposób mniej formalny i często szybszy niż w przypadku procesu sądowego. Współpraca z mediatorem może pomóc małżonkom dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów, co przyczyni się do skrócenia czasu trwania sprawy rozwodowej.