Prawo pracy

adwokat omawiający klientowi treść dokumentuZnajomość prawa pracy w dzisiejszych czasach ma znaczenie priorytetowe. Zmieniające się przepisy i ciągłe zmiany w samym zakładzie pracy, piętrzące się problemy zawodowe, frustrujące sytuacje w firmie, nieuzasadnione zwolnienia, niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków – należą niemalże do codzienności. Pomagamy rozwiązywać na drodze prawnej najtrudniejsze problemy pracowników i pracodawców.


Współpraca z kancelarią odnośnie prawa pracy

Oferta w zakresie prawa pracy wiąże się między innymi ze współpracą, jaką nasza kancelaria zapewnia przedsiębiorcom, a także jednostkom samorządu terytorialnego. Gwarantujemy kompleksową obsługę w powyższym obszarze. Sporządzamy pełną dokumentację z tym związaną, na przykład umowy o pracę. Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach związanych z prawem pracy. Zajmujemy się równocześnie dochodzeniem roszczeń i odszkodowań. Wiążą się one na przykład z wypadkami, którym ulegają pracownicy podczas wykonywania obowiązków. Ubiegać się można o nie także w przypadku bezpodstawnego zwolnienia.

Do naszych zadań włączamy także prowadzenie mediacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (bądź całym zespołem). Niejednokrotnie tą metodą udaje się rozwiązać nawet narastające przez lata konflikty. Mediacje pracownicze okazują się korzystne dla obu stron. Warto z nich skorzystać, gdyż służą one poprawie relacji i przyczyniają się do lepszego funkcjonowania firmy, a bardzo często także do budowania jej pozytywnego wizerunku. Zajmujemy się również trudnymi sprawami dotyczącymi mobbingu, które najczęściej budzą mnóstwo emocji.