22 czerwca 2022

Zwolnienie z pracy – czy zawsze trzeba się z tym godzić?

Zdaniem wielu pracodawców prawo pracy w kwestii zwolnień jest dość zagmatwane i nie zawsze wiedzą, jak należy postąpić, aby konkretna osoba już dla nich nie pracowała. Różnice dotyczące możliwości zwolnienia widoczne są zależnie od długości zatrudnienia w danej firmie, a także od tego, czy umowa jest na czas określony czy nieokreślony. Czy pracownik zawsze musi się zgodzić na wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o prace – w jakich sytuacjach będzie nieskuteczne?

zwolnienie

W przypadku umowy na okres próbny oraz na czas określony pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę bez podawania przyczyny. Jednak pracownik może zarzucić mu dyskryminację i założyć sprawę w sądzie pracy – wówczas konieczne będzie podanie powodu zwolnienia. Pracownik w takiej sytuacji na pewno skorzysta z pomocy profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Jeśli jednak mamy do czynienia z umową na czas nieokreślony, to konieczne jest podanie jasnej przyczyny wypowiedzenia. Zawsze konieczne jest również zachowanie okresu wypowiedzenia, w przeciwnym razie pracownik mógłby ubiegać się o rekompensatę.

Jeśli mamy umowę na czas nieokreślony, to przyczyny zwolnienia muszą być jak najbardziej jasne i przejrzyste. W innej sytuacji pracownik może zwrócić się o ich weryfikację do sądu pracy, a ten uznać zwolnienie za nieskuteczne, nakazać przywrócenie do pracy lub wypłacenie rekompensaty, w wysokości maksymalnie trzykrotności pensji pracownika.

Kiedy jeszcze zwolnienie może być nieskuteczne?

Istnieje również kilka grup pracowników, którzy są chronieni przed zwolnieniem, więc pracodawca nie ma prawa rozwiązać z nimi umowę o pracę. Dotyczy to pracowników, którzy w ciągu 3 lat osiągną wiek emerytalny, są w ciąży, na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, są nieobecni w pracy z uzasadnionych przyczyn, zostali powołani do służby wojskowej, pełnią mandat posłów, senatorów lub radnych, są członkami związków zawodowych, rady pracowników, czy pełnią rolę inspektorów pracy. Warto również wspomnieć, że wypowiedzenie musi zawierać wszystkie najważniejsze elementy i pouczenia, pod rygorem nieważności lub podważenia.