01 kwietnia 2021

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Gdy małżeństwo lub partnerzy rozstają się w pełnej zgodzie, łatwo im dojść do porozumienia w temacie ustalenia kontaktów z dziećmi, sprawowania nad nimi opieki oraz podejmowania decyzji co do przyszłości wspólnych pociech. Jeśli partnerzy nie mogą wypracować ugody, rozstrzygnięcie co do opieki nad dziećmi musi wydać sąd. Najważniejszą zasadą, decydującą o przyznaniu prawa do opieki nad dzieckiem jest jego dobro. Co to dokładnie oznacza i jak uzyskać prawo opieki nad dzieckiem?

Czym jest dobro dziecka?

dobro dziecka

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec o tym, w jaki sposób będzie wykonywana władza rodzicielska przez oboje rodziców. Bierze przy tym pod uwagę dobro dziecka. To szerokie pojęcie, obejmujące zarówno rozwój fizyczny jak i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, jak również dobrobyt materialny. Rodzic uzyskujący prawo do opieki nad dzieckiem musi zapewnić mu środki do życia oraz realizacji celów. Po zbadaniu sytuacji dzieci oraz określeniu ich więzi z rodzicami, sąd rozstrzyga, z kim dziecko będzie mieszkać, jeśli małżonkowie mieszkają osobno. Wpływ na decyzje sądu mają opinie specjalistów psychologów, wiek dziecka jego stan zdrowie i relacje z rodzicami. Dobro dziecka jest tak istotne, że z tego powodu sąd może odmówić udzielenia rozwodu rodzicom.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w dniu 29 sierpnia 2015 r., sąd regulując sprawy związane z prawem opieki nad dzieckiem, jako najważniejszy dokument traktuje porozumienie wypracowane przez małżonków, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Należy w nim wskazać, jak będzie wykonywana władza rodzicielska, gdzie dziecko będzie mieć ustalone miejsce zamieszkania oraz jak wyglądać będą kontakty dziecka z drugim rodzicem. Zgodne stanowisko rodziców w sprawie opieki oraz w innych kwestiach związanych z wychowaniem dzieci jest kluczowe, aby je sprawnie uregulować. Jeśli jednak rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia z powodu odmiennych poglądów, można rozważyć skorzystanie z pomocy. Brak kompromisu pomiędzy rodzicami w zakresie opieki nad dzieckiem może prowadzić do długiego i trudnego postępowania sądowego. Jeśli porozumienie nie zostanie zawarte, to w przypadku pogorszenia relacji między byłymi małżonkami, konieczne będzie złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów, wiążące się z kolejnym postępowaniem sądowym. Aby uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, należy wystąpić do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów. Sąd przeprowadzi rozprawę, podczas której wysłucha oboje rodziców.

 

Jak napisać pozew rozwodowy? Przeczytaj na naszym blogu