01 czerwca 2021

Jak napisać pozew rozwodowy?

Zawierając związek małżeński nie zastanawiamy się nad ewentualnym rozstaniem, żywiąc nadzieję, iż małżeństwo przetrwa próbę czasu. Niestety, coraz częściej drogi małżonków rozchodzą się i stają oni przed koniecznością przeprowadzenia rozwodu. Chociaż napisanie pozwu rozwodowego najlepiej jest zlecić kancelarii adwokackiej, aby mieć pewność, że zostanie on poprawnie sformułowany i rozpatrzony przez sąd, warto mieć świadomość, co powinno się w nim znaleźć. Sprawdź w naszym wpisie, jak dobrze sformułować pozew o rozwód.

pozew rozwodowy

Ogólne warunki, które musi spełniać pozew rozwodowy

Bez względu na to, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie czy też o rozpad pożycia małżeńskiego oskarżamy współmałżonka, pozew rozwodowy powinien zostać napisany w sposób:

  • jasny,
  • czytelny,
  • klarowny,
  • niepozostawiający wątpliwości co do jego treści,
  • zwięzły,
  • nienacechowany emocjonalnie.

Swoją argumentację należy przedstawić logicznie, tak, aby jasno wynikało z niej, że nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i że ich powrót do siebie jest niemożliwy.

Ponadto w piśmie rozwodowym nie może zabraknąć jasnego stwierdzenia, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez, a także danych powoda i pozwanego: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL w przypadku powoda oraz imię, nazwisko i adres pozwanego. W piśmie należy wskazać sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie dzielili wspólne miejsce zamieszkania i który będzie właściwym, do rozpatrzenia ich sprawy.

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Jeśli małżonkowie rozstają się w zgodzie, wówczas formułuje się pozew rozwodowy bez orzekania o winie, w którym jednakże należy udowodnić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko on będzie bowiem stanowił podstawę do wydania wyroku rozwodowego.

Dlatego też w pozwie rozwodowym bez orzekania o winie należy dokładnie  opisać przyczyny rozkładu więzi małżeńskiej, do których zaliczyć można niezgodność charakterologiczną małżonków, znaczącą różnicę dochodów lub wieku, powodującą odmienne potrzeby życiowe, a także niezaspokojenie potrzeb życiowych przez współmałżonka. Warto pamiętać, że pozew bez orzekania o winie nie zwalnia z konieczności zawarcia w nim jasnego stwierdzenia o trwałości rozpadu pożycia oraz ostatecznej i definitywnej chęci rozstania.

Wskazywany w pozwie zupełny rozkład pożycia dotyczy trzech rodzajów więzi: uczuciowej, gospodarczej i fizycznej, które ustały. W efekcie należy w piśmie wskazać, że małżonkowie  prowadzą osobne gospodarstwa domowe, przez najmniej pół roku nie utrzymywali stosunków intymnych oraz że wygasło między nimi uczucie miłości.

Jak sformułować pozew rozwodowy z orzekaniem o winie?

Pozwy rozwodowe bez orzekania o winie należą do rzadkości, bowiem najczęściej za rozpad małżeństwa małżonkowie obwiniają drugą stronę. Sformułowanie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie jest bardziej skomplikowane, wymaga bowiem przedstawienia twardych dowodów na winę współmałżonka, a także pociąga za sobą  konieczność sądowego podziału majątku, ustalenia nowego miejsca zamieszkania, obowiązku alimentacyjnego, a także sądowego rozstrzygnięcia kwestii opieki nad dziećmi.

W związku z powyższym, do pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie dołączyć należy dowody na niewierność lub na inne zachowania małżonka, prowadzące do rozpadu małżeństwa. Mogą być nimi między innymi maile, smsy, listy, dokumenty, filmy lub zdjęcia, a także twierdzenia potwierdzone przez biegłych sądowych lub lekarzy i zeznania świadków. Ponadto w pozwie o rozwód z orzekaniem o winie należy jasno zaznaczyć, że winnym rozpadu jest współmałżonek, zaczynając pismo od stwierdzenia „W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki ... z pozwanym ... zawartego w dniu ... w  ... przez rozwód z winy pozwanego”. O kwestie takie jak alimenty na dzieci lub małżonka, opieki nad dziećmi czy eksmisja małżonka należy wnieść w pierwszej części pozwu, przedstawiając swoją argumentację w drugiej części pisma. Logiczny wywód ma mieć na celu udowodnienie winy rozpadu więzi małżeńskiej, którą ponosi współmałżonek.

 

Podobnie jak w pozwie bez orzekania o winie, w piśmie z orzekaniem nie można zapominać o zawarciu w nim jasnego stwierdzenia o trwałości rozpadu pożycia oraz ostatecznej i definitywnej chęci rozstania.

 

Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Przeczytaj na naszym blogu