14 stycznia 2021

Sprawy karne a tajemnica adwokacka

Zgodnie z Prawem o adwokaturze, prawnik zobligowany jest do zachowania tajemnicy co do wszystkich informacji, które w związku z udzielaniem pomocy przekazał mu klient. Jest to podstawa do tego, by relacja z adwokatem była profesjonalna i by klient zaufał osobie prowadzącej jego sprawę. Co jeszcze warto wiedzieć o kwestii tajemnicy w zawodzie prawnika oraz jak wygląda to w przypadku spraw karnych?

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

tajemnica adwokacka

Tajemnicą zawodową adwokata objęte są wszystkie informacje, o których prawnik dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej w sprawie. Objęte są nią więc: akta, notatki oraz wiadomości uzyskane od klienta, a także obserwacje dotyczące danej sprawy. 

Nieco inaczej sprawa wygląda przy postępowaniu w sprawach karnych. W przypadku tych ostatnich istnieje możliwość zwolnienia z tajemnicy, jeśli jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości (bardzo rzadkie przypadki), co wiąże się jednak ze sprzeciwem wielu prawników.

Tajemnica adwokacka w procesie karnym

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, istnieje zakaz przesłuchiwania w charakterze świadków, obrońców oraz adwokatów, którzy udzielają pomocy zatrzymanej osobie. Dotyczy to faktów, o których dowiedzieli się oni podczas udzielania porady albo na etapie prowadzenia sprawy.

Inne przepisy ograniczają jednak gwarancję zachowania tajemnicy adwokackiej. Mowa jest o tym w Kodeksie postępowania karnego w którym zaznacza się, że osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy, mogą zostać przesłuchane w zakresie faktów objętych tą tajemnicą. Może być to zrobione jednak tylko i wyłącznie dla dobra wymiaru sprawiedliwości.

W tej sytuacji przepisy prawa w jasny sposób ze sobą kolidują, gdyż tajemnica adwokacka w myśl Ustawy powinna mieć charakter bezwzględny i nie dopuszczać zwolnień.

Dobrą praktyką jest więc poinformowanie klienta o tym, jaki zakres ma tajemnica w przypadku spraw karnych i kiedy w myśl prawa, może dojść do odstępstwa od niej.

Tajemnica adwokacka stanowi absolutną podstawę, gwarantuje bowiem dyskrecję w zakresie wszystkich kwestii, które powierza prawnikowi klient. Tylko wtedy możliwe jest rzetelne świadczenie pomocy prawnej i poczucie bezpieczeństwa klienta.

 

Czy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy? Przeczytaj na naszym blogu