24 grudnia 2020

Specjalny zasiłek opiekuńczy

dziecko trzymające skarbonkę

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/742140,specjalny-zasilek-opiekunczy-nie-tylko-dla-rezygnujacego-z-pracy.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął w dniu 26 października 2013 r. w nieprawomocnym jeszcze wyroku, że różnicowanie sytuacji osób starających się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w zależności od tego, czy dana osoba zrezygnowała z pracy, aby sprawować opiekę nad wymagającym tego członkiem rodziny, czy też z tego samego powodu w ogóle pracy nie podejmowała. W ocenie Sądu takie różnicowanie - choć zgodne z literalną wykładnią przepisów o pomocy społecznej, sprzeczne jest z zasadą konstytucyjnej równości wobec prawa. Pogląd ten daje nadzieję na zmianę w dłuższej perspektywie czasowej praktyki gmin w zakresie przyznawania w/w zasiłków.