24 grudnia 2020

Podział majatku wspólnego po ustaniu wspólności

dwie połówki i stosy monet

http://prawo.rp.pl/artykul/757949,1076527-Dozywocie-a-majatek-malzonkow.html

W ocenie SN w razie przekazania na rzecz jednego z małżonków gospodarstwa rolnego w drodze tzw. umowy z następca w trakcie trwania wspólności małżeńskiej, prawo własności takiego gospodarstwa wchodzi na zasadach ogólnych do majątku wspólnego. Taka umowa bowiem nie stanowi umowy dożywocia w rozumieniu art. 33 pkt. 2 k.r.o.