Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D65D9651A3

Powyższe orzeczenie jest przykładem tego, do jakich absurdów może prowadzić nieelastyczna, wyłącznie literalna wykładnia przepisów prawa. Potwierdza także mój pogląd o tym, że - aby prawo mogło funkcjonować prawidłowo - nie możliwe jest pomijanie zasad wykładni celowościowej.


Weksel na zabezpieczenie wystawiony przez spółkę

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/742450,na-wekslu-liczy-sie-numer-krs-wystawcy.html

Weksel własny in blanco wydaje się być prostym i skutecznym sposobem zabezpieczenia roszczeń z różnego rodzaju zdarzeń prawnych, przede wszystkim zaś z umów. Jednocześnie jednak w swej prostocie kryje wiele pułapek dla przyjmującego tego typu zabezpieczenie. Powyższy artykuł zwraca uwagę na to, jak w przypadku spółek handlowych, podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, istotny jest nadawany im w ramach tego rejestru numer KRS.