Jak ustalić wysokość alimentów?

 

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego

Pierwszy z dwóch czynników, na podstawie których naliczane są alimenty według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to właśnie potrzeby uprawnionego (w naszym przypadku dziecka). Trudno zdefiniować konkretnie, jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka, które należy zaspokoić, ponieważ jest to zależne od jego wieku, stanu zdrowia, kosztów edukacji, zainteresowań i innych czynników. Obowiązuje tutaj zasada tzw. równej stopy życiowej dziecka z rodzicami. Opiera się ona na założeniu, że dziecko powinno żyć na takim samym poziomie jak jego rodzice.

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego

Jest to drugi czynniki, który sąd bierze pod uwagę przy obliczaniu wysokości alimentów. Możliwości zarobkowe są szacowane na podstawie wieku, wykształcenia i stanu zdrowia pozwanego. Wbrew pozorom sąd nie bierze pod uwagę faktycznych zarobków, jakie osiągnął pozwany np. w bieżącym roku, ale zarobki, jakie dana osoba mogłaby potencjalnie mieć zgodnie ze swoimi możliwościami. Może zdarzyć się, że pozwany rodzic nie będzie aktualnie pracował z powodu problemów ze znalezieniem zatrudnienia, mimo to sąd uzna, że jego potencjalne zarobki mogłyby być wysokie i zasądzi alimenty. Ponadto możliwości zobowiązanego określa się również uwzględniając jego aktywa takie jak np. nieruchomości.  

 

Podsumowując, wysokość alimentów to sprawa bardzo indywidualna i zależna od wielu zmiennych. Warto udać się po poradę prawną do prawnika, który ustali, ile powinno się żądać od drugiego rodzica na utrzymanie dziecka.