Porady prawne – klienci biznesowi

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rakowskiej - Leputy świadczy pełen zakres usług pomocy prawnej dla klientów prowadzących działalność gospodarczą – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kancelaria oferuje prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w ramach której istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminów świadczenia doradztwa prawnego w siedzibie klienta, a także innych form pomocy prawnej w postaci obsługi za pośrednictwem poczty elektroniczne lub telefonu. W ramach tego typu stałej obsługi Kancelaria opracowuje i opiniuje projekty umów, ugód, wszelkiego wezwań  przedsądowych, pozwów i wniosków w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Obsługa obejmuje także reprezentowanie klienta we wszelkich postępowaniach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed organami administracji publicznej.

W przypadku zawarcia umowy o stałą obsługę prawna, wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane w sposób indywidualny, w drodze negocjacji.

Ponadto Kancelaria zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie:

opiniowania i projektowania umów w obrocie gospodarczym,

wydawania opinii prawnych na bazie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego;

dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze pozasądowej, w tym przygotowywania wezwań do zapłaty oraz udział w mediacjach i negocjacjach z przeciwnikiem;

dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych na drodze postępowania sądowego – zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi;

Odwołania od decyzji ZUS,

obrony praw podmiotów gospodarczych w postepowaniach karnych i administracyjnych;

 

dokonywanie czynności w postępowaniach rejestrowych, w tym w zakresie KRS.